thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Điều tra nguồn lực khoa học và công nghệ ngành Y tế giai đoạn 2008-2013
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu Nghiên cứu Điều tra nguồn lực khoa học và công nghệ ngành Y tế giai đoạn 2008-2013

Ceretad-health Centre

Ratceh centre

Điều tra nguồn lực khoa học và công nghệ ngành Y tế giai đoạn 2008-2013

Email In PDF.

Tên đề tài: Điều tra nguồn lực khoa học và công nghệ ngành Y tế giai đoạn

1. Thời gian thực hiện:  2013-2015

2. Địa điểm thực hiện: Việt Nam

3. Nguồn kinh phí/hợp tác: Ngân sách sự nghiệp khoa học

4. Mục tiêu:

  •  Điều tra thực trạng nguồn vật lực, tài lực, tin lực KHCN ngành y tế Việt Nam giai đoạn 2008-2013
  • Điều tra thực trạng nguồn cơ cấu tổ chức, cơ sở hạ tầng, chính sách, chiến lược và các giải pháp đã áp dụng để phát triển khoa học và công nghệ ngành y tế giai đoạn 2008-2013

 5. Các hoạt động chính:

  • Thu thập phần mềm quản lý KHCN của các cơ sở trong và ngoài nước
  • Viết tổng quan về quản lý KHCN bằng tin học
  • Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quản lý KHCN
  • Ứng dụng quản lý KHCN, quản lý cơ sở dữ liệu và hòa nhập cơ sở dữ liệu KHCN với các viện, trường, bệnh viện
  • Thu thập các đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở đã nghiệm thu từ năm 2005 đến nay
  • Phân tích loại hình nghiên cứu, nội dung, phương pháp, tài chính của các loại đề tài, dự án
  • Phân tích hiệu quả hoạt động KHCN, ứng dụng vào thực tiễn
  • Đề xuất chiến lược

6. Kết quả chính: Đang triển khai

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 02:26 )  

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84. 35668060                        

Email: tuongnvhmu@gmail.com

Website: www.ceretad-health.vn