thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Nghiên cứu thực trạng, đánh giá nhu cầu và phát triển các module đào tạo nhằm tăng cường năng lực giảng dạy quản lý và giám sát tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng, đánh giá nhu cầu và phát triển các module đào tạo nhằm tăng cường năng lực giảng dạy quản lý và giám sát tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế

Ceretad-health Centre

Ratceh centre

Nghiên cứu thực trạng, đánh giá nhu cầu và phát triển các module đào tạo nhằm tăng cường năng lực giảng dạy quản lý và giám sát tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế

Email In PDF.

Tên dự án: Nghiên cứu thực trạng, đánh giá nhu cầu và phát triển các module đào tạo nhằm tăng cường năng lực giảng dạy, quản lý và giám sát tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế

1. Thời gian thực hiện:  2013

2. Địa điểm thực hiện: Việt Nam

3. Nguồn kinh phí/hợp tác: ADB

4. Mục tiêu: Nghiên cứu phát triển chương trình, xây dựng một số module đào tạo nhằm cải thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực thực hành, quản lý, giám sát tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế

 5. Các hoạt động chính:

  • Điều tra khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo tại 17 trường Y, Dược trên cả nước
  • Xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu đào tạo của các trường
  • Định hướng tài liệu và tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo
  • Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch đào tạo chi tiết

6. Kết quả chính:

  • Một báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo của 17 trường Đại học Y, Dược trên cả nước
  • Xây dựng 15 chương trình đào tạo chi tiết về các lĩnh vực nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực thực hành, quản lý và giám sát

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 02:16 )  

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84. 35668060                        

Email: tuongnvhmu@gmail.com

Website: www.ceretad-health.vn