thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Nghiên cứu thí điểm đánh giá phát triển năng lực tiến sỹ sau đào tạo tại Việt Nam
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu thí điểm đánh giá phát triển năng lực tiến sỹ sau đào tạo tại Việt Nam

Ceretad-health Centre

Ratceh centre

Nghiên cứu thí điểm đánh giá phát triển năng lực tiến sỹ sau đào tạo tại Việt Nam

Email In PDF.

Tên dự án: Nghiên cứu thí điểm đánh giá phát triển năng lực tiến sỹ sau đào tạo tại Việt Nam

1. Thời gian thực hiện:  2012-2013

2. Địa điểm thực hiện: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

3. Nguồn kinh phí/hợp tác: Tổ chức SDC/SECO và sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

4. Mục tiêu:

  •  Tiến hành một chương trình đánh giá thí điểm để đánh giá tác động và năng lực phát triển của các tiến sỹ sau đào tạo ở Việt Nam
  • Xác định ưu và nhược điểm của các mô hình đào tạo tiến sỹ hiện có ở Việt Nam
  • Đề xuất dự án đánh giá chất lượng nguồn nhân lực y tế nói chung

 5. Các hoạt động chính:

  •  Xây dựng đề cương và bộ công cụ điều tra
  • Lựa chọn đối tượng nghiên cứu
  • Tiến hành phỏng vấn bằng bộ công cụ điều tra kết hợp với phỏng vấn sâu bán cấu trúc
  • Phân tích số liệu và viết báo cáo

6. Kết quả chính:

  •  Một cơ sở dữ liệu cơ bản để nghiên cứu và đánh giá tác động về năng lực phát triển của các chương trình đào tạo tiến sỹ hiện nay.
  • Ưu, nhược điểm của các mô hình đào tạo tiến sỹ hiện nay và đề xuất cải thiện mô hình đào tạo tiến sỹ hiện có 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 02:07 )  

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84. 35668060                        

Email: tuongnvhmu@gmail.com

Website: www.ceretad-health.vn