thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Điều tra tình hình bệnh tật và nhân trắc học sinh phổ thông Việt Nam của dự án Y tế học đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu Nghiên cứu Điều tra tình hình bệnh tật và nhân trắc học sinh phổ thông Việt Nam của dự án Y tế học đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế

Ceretad-health Centre

Ratceh centre

Điều tra tình hình bệnh tật và nhân trắc học sinh phổ thông Việt Nam của dự án Y tế học đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế

Email In PDF.

Tên đề tài: Điều tra tình hình bệnh tật và nhân trắc học học sinh phổ thông Việt Nam

1. Thời gian thực hiện:  2011

2. Địa điểm thực hiện: Việt Nam

3. Nguồn kinh phí/hợp tác: Ngân sách nhà nước 

4. Kết quả chính: Các báo cáo về tình hình bệnh tật học sinh, các sản phẩm hội thảo

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84. 35668060                        

Email: tuongnvhmu@gmail.com

Website: www.ceretad-health.vn