thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Đánh giá hiệu quả điều chỉnh gốc tự do của phương pháp Hubbard trong thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu Nghiên cứu Đánh giá hiệu quả điều chỉnh gốc tự do của phương pháp Hubbard trong thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể

Ceretad-health Centre

Ratceh centre

Đánh giá hiệu quả điều chỉnh gốc tự do của phương pháp Hubbard trong thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể

Email In PDF.

Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả điều chỉnh gốc tự do của phương pháp Hubbard trong thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể

1. Thời gian thực hiện:  2011-2012

2. Địa điểm thực hiện: Hà Nội

3. Nguồn kinh phí/hợp tác: Ngân sách sự nghiệp khoa học 

4. Kết quả chính: Các chuyên đề, sản phẩm hội thảo, các bài báo công bố trên các tạp chí 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84. 35668060                        

Email: tuongnvhmu@gmail.com

Website: www.ceretad-health.vn